İnsan Kaynakları

Şirketimiz;

•   Tüm personeline yeteneklerini, mesleki gelişimlerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri ortam ve şartları sağlamayı amaçlamaktadır.

•    Her düzeyde iletişime açık bir ortam oluşturmayı ilke edinmiştir.

•   Kültürünü ve kurumsal değerlerini benimseyen, etik ilkelere ve meslek kurallarına uyumlu, takım çalışması yapabilecek personele sahip olmayı hedeflemektedir.

•   Personelini yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye teşvik etmektedir.

•   Fırsat eşitliği ilkesini benimsemiş ve uygulayan bir şirkettir. Yaş, cinsiyet, inanç, ırk, milliyet, dil, din, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmaz.

•   Çalışanlarını seçerken bilgi, deneyim, yetenek, performans ile pozisyonun gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarına ve iş ihtiyaçlarına göre karar verir.

•   Çalışanların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri için, onlara düzenli çalışma saatleri sağlar.

Kariyer Olanakları

DETAY A.Ş., yılların tecrübesine sahip güçlü altyapısıyla büyümeye devam eden bir şirket olarak, çalışanlarına objektif kriterlere bağlı, dinamik ve esnek bir kariyer yolu sunar. Performansı ve yetkinlikleri uygun olan her çalışanın terfi imkânı bulunmaktadır.

Personelin terfisi için;

•    Atanabileceği göreve ilişkin boş norm kadronun olması,

•    Bulunduğu unvanda gerekli süreyi tamamlaması,

•    Performans değerlendirmesinin olumlu olması,

•    Atanacağı unvanla ilgili olarak katılacağı kurs ve/veya seminerleri başarıyla tamamlaması,

•    Atanacağı unvana ilişkin yetkinliklere sahip olması gereklidir.

Performans Değerlendirme Sistemimiz

Performans değerlendirme, personelin görevindeki yeterliliğini veya gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek, yetenek ve potansiyelini belirlemek, kariyer planlamasını yönlendirmek amacı ile açıklık ve objektiflik ilkesine dayalı bir sistem ile yapılır.

Performans Değerlendirme Sistemi, personelin hem verilen hedeflere ulaşma başarısını, hem de yetkinliklerini ölçümlemektedir.

Performans Değerlendirme sonuçları;

•    Terfiler ve görev değişikliklerinde,

•    Ücret artışı, prim, ikramiye gibi parasal ödemelerde,

•    Eğitim ihtiyaçlarının tespitinde,

•    Ödüllendirmelerde,

•    İş akdi feshinde dikkate alınır.

Eğitim Uygulamalarımız

Şirketimizin gelişimini sağlayacak çalışanlarının, bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek ve onların kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla, işinin gerektirdiği mesleki/teknik ve kişisel gelişim konularında eğitim programları düzenlenmektedir.

Eğitim programları, şirketimiz bünyesinde düzenlenebildiği gibi çalışanlarımızın diğer kurumlarca düzenlenen eğitim programlarına ve gerekli görüldüğünde yurtdışı eğitimlere de katılımı sağlanmaktadır.

Yeterli bilgi ve beceri düzeyine erişmiş çalışanlarımız, şirketimiz içinde eğitmen olarak da görev almaktadır.

Açık Pozisyonlarımız

Açık pozisyonlarımızı görmek için tıklayın

Genel Başvuru için özgeçmişinizi buraya tıklayarak gönderebilirsiniz.

YUKARI